Een waaier aan muziekstukken in de Russisch-Orthodoxe traditie: dat was het programma waarin projectkoor Cappella ad Fluvium en het Nijmeegs Blazers Ensemble elkaar in het najaar 2019 muzikaal ontmoetten.

In het project ‘Russische Grootmeesters’ vertolkten we muziek waarin de Russisch-Orthodoxe tradities worden gecombineerd met een vernieuwende kijk op orthodoxe kerkmuziek. Gezamenlijk voerden Cappella ad Fluvium en het Nijmeegs Blazers Ensemble de zelden uitgevoerde Mis voor gemengd koor en dubbel blaaskwintet uit.

Naast de Mis van Stravinsky bevatte het programma onder andere werken voor koor a capella van Tsjaikovski, Rachmaninov en Schnittke, van wie respectievelijk delen uit de Liturgie van Sint Johannes Chrysostomus, delen uit de beroemde Vespers en de Drie geestelijke gezangen werden uitgevoerd.

Ook het werk Dixtuor van de Franse componist Claude Arrieu dat het Nijmeegs Blazers Ensemble aanvullend ten gehore bracht, is in dezelfde traditie geschreven.

 

 

 

De concerten vonden plaats op 26 oktober in de Vredebergkerk in Oosterbeek en op 3 november in de Antonius van Paduakerk te Nijmegen. De muziek kwam in beide kerken prima tot zijn recht.

Door de Stichting Oude Gelderse Kerken, die dit jaar haar 45-jarig jubileum viert, werden wij in de gelegenheid gesteld een extra editie van dit programma uit te voeren. Dit gebeurde op 27 oktober in de Walburgiskerk te Zutphen. Een prachtige kerk met een grote akoestiek.