Cappella ad Fluvium streeft naar een zgn. 'vaste kern' van ± 16 zangers, evenwichtig verdeeld over de verschillende stemgroepen. Dit zijn zangers die minimaal twee projecten aansluitend meegezongen hebben en passen binnen de koorklank en -samenstelling.

Als lid van de vaste kern verbindt je je explicieter met Cappella ad Fluvium. Leden van de vaste kern zingen in principe ieder project mee maar kunnen aangeven een keer een project te willen overslaan. Bij de meeste projecten zullen extra zangers geworven worden.

Minimaal eenmaal per jaar wordt een vergadering belegd voor alle leden. Wensen en ideeën op muzikaal en/of organisatorisch vlak worden dan besproken. Het wordt op prijs gesteld wanneer vaste kernleden meehelpen met de organisatie.

Nieuwe Zangers
Nieuwe zangers worden via een stemtest toegelaten. Het eerste project is altijd een proefproject. Na dit project wordt bekeken of iemand vaker in projecten van Cappella ad Fluvium mee zou kunnen/willen zingen.